Pár slov k historii ZKO Planá

 

První kynologický klub dle pamětníků byl založen pod hlavičkou Svazarmu v roce 1959 a jejím předsedou byl Jiří Novák, dalšími členy např. Toufar, MVDr. Kužel. Cvičák byl u koupaliště směr Vyškov až do roku 1962. V té době se cvičil především všestranný sportovní výcvik, konaly se různé závody.

V roce 1962 přesídlil klub a cvičiště k Rozhledně , kde byla postavena klubovna, konaly se různé závody , nejčetnějším plemenem byl německý ovčák, boxer, dobrman a kolie.

V roce 1972 znovu musel klub přesídlit, tentokrát na sever města  „ke slepičárně „ ... tam už docházel současný předseda našeho klubu Láďa Kerul coby dorost a tak vzpomíná na další členy klubu : Miroslava Brože, Botu, Masnera, Mazura, Ryka ... v té době byl klub poměrně činný, měl kolem 20 členů, cvičilo se především dle NZŘ . V roce 1974 došlo k požáru klubovny a klub se  rozpadl.

V roce 1985 se zasloužil o obnovení činnosti klubu René Alexa, založil s dalšími členy- Kerulem, Šefčíkem, Jožou cvičák v Plzeňské ulici na tzv. „ muničáku „ ...zde však dlouho nemohli zůstat a NV jim přidělil náhradní pozemek na bývalém mrchovišti , kde nakonec zůstal do dnešních dnů. René Alexa vedl klub až do roku 1996 , kdy převzal předsednickou štafetu současný předseda Láďa Kerul.

Pozemky zůstaly, zato se klub potýkal s výstavbou klubovny.... v letech 2000 -2001 hořela klubovna celkem třikrát ( 3.3.2000, 19.9.2000 a 4.3.2001) , takže klub musel toto těžké období překonat . Snad právě to utužilo členskou základnu natolik, že původní členové, ačkoliv třeba nemají právě  psa na výcvik, přijdou se často podívat, jak se daří v kynologickém výcviku současným aktivním členům a rádi se zúčastňují akcí pořádaných pod hlavičkou ZKO Planá - stavění Májky, každoroční Voříšek, vánoční posezení ....

V roce 2009 klubovna z roku 2001 doznala dalších úprav- byla vybudována přístavba pro výcvikové pomůcky , aby se rozrůstající počet členů do malé klubovny vešel .

V současnosti má klub cca 25 členů a díky dobré presentaci klubu se jeho počet pomalu rozrůstá. Stále se cvičí dle NZŘ všestranný výcvik a stále nejpočetnějším plemenem zůstává německý ovčák, dále pak velký knírač, dobrman, rotvajler, boxer , belgický ovčák i hovawart ... pro základy výcviku se čím dál tím častěji objeví na cvičáku zájemci se společenskými či loveckými plemeny

V roce 2011 se začalo cvičit i dle MZŘ - IPO, mnoho členů si udělalo zkoušky doprovodného psa BH, četnost zkoušek se zvýšila na 4x ročně ....klub je stále živější a přitahuje stále větší počet cvičících i z okolních klubů. Stále však chybí stálý , tzv. domácí figurant.

V roce 2012 se vybudovala velká pergola a  zakoupil se  traktůrek na úpravu travnatých ploch.

 

Současný předseda ZKO Planá Vladimír Kerul

Současný předseda Vladimír Kerul