Ohlédnutí za členskou schůzí 2018

05.01.2019 17:34

Dne 24. 11. 2018 se konala členská schůze. 

Předseda ZKO zhodnotil průběh roku 2018. Proběhla také volba zástupců výboru ZKO Planá. 

Někteří členové byli oceněni za úspěchy nebo také za životní jubilea poháry. 

Závěrem bylo vybrání členských příspěvků a vytvoření plánu na rok 2019.